Båtplass

Fornyelse og vilkår
Leie perioden løper for en sesong av gangen og fornyes automatisk ved ny utsendt faktura, som betales ved forfall. Faktura for ny sesongleie vil bli sendt leietager innen utgangen av januar hvert år hvor leiebeløpet vil fremkomme. Leietaker disponerer båtplassen fra 1 mai til 1 oktober hvert år. Ligge tid utover dette må avtales særskilt. Det vil bli arrangert felles oppløft og utsetting. Leietaker forplikter seg til å ta hensyn til andres behov og eiendom, fremme godt vennskap, samt ivareta utleiers interesser og følge de til enhver tid gjeldende regler for bruk og ferdsel i havne området. Det er ikke tillat med fremleie av båtplass uten utleiers samtykke. Ved mislighold vil en miste båtplassen ved umiddelbar virkning.

Størrelse
Båtplassens bredde må være minimum 50 cm bredere enn båtens største bredde. Målene som oppgis på båtplassene er brutto mål, dvs at de er målt midt på utliggerene og ikke lysåpningen. Bredde på fortøynings bom er 10 cm og bredde på gangbar utligger er 50 cm. Dvs at det medgår 10 cm pr plass uten gangbar utligger og 30 cm med gangbar utligger til dette formål. Alle plassene har gangbar utligger på en side, vann og strøm til verktøy og vedlikehold, unntatt pir A. Strøm i lengre perioder mot tilleggsbetaling.

Parkering og opplag
Inkludert i leien er parkering for 1 bil. Det vil bli arrangert felles opptak og utsetting hvert år mot betaling. Opplag på land vil være mulig mot en betaling på kr 160,- pr fot båtlengde. Du må da ha egen krybbe og ivareta egen båt.

Ekstratjenester
I havneområdets umiddelbare nærhet finnes vedlikeholds og servicetjenester tilgjengelig.

Priser
Plassbredde Sesongleie
2,4 m 4 500,-
2,6 m 7 600 ,-
3,0 m 9 200,-
3,5 m 11 200,-
4,0 m 14 400,-
5,0 m 17 700,-


Vakt og sikring
Det er i dag sikrings tiltak som streifvakt og video overvåkning. Området kan bli avsperret med bom, om så skjer vil inn og utkjøring mellom kl 2200 og 0700 skje ved bruk av hullkort. Disse vil bli utlevert mot et depositum på kr 500,- Leietager må være villig til å gå en båtvakt pr sesong, ved fravær belastes kr 450,-.  Uansett vil båten ligge i havnen for eiers regning og risiko.

Se bilder

description
description
description
sitemap
Copyright © Wærpen Gård Rediger / Powered by Dynasite.no